Létezés érzések nélkül: ezek egy pszichopata jellemzői

Egyes szakemberek az antiszocális személyiségzavart, azaz amikor az ember szembefordul a társadalmi normákkal, tovább bontják két csoportra: szociopatákra és pszichopatákra.

A két személyiségzavar közti különbség a kialakulásukban érhető tetten. A szociopatákat a körülményeik tették azzá, a pszichopaták viszont genetikailag örökölték felmenőiktől.

Szörnyű tény, hogy a pszichopáta felelőse az agyi központok egyes területeinek öröklődő sérülése, ennélfogva nincs is rá hathatós gyógymód, a pszichoterápia is csak időszakos segítséget jelent, tartós változást nem indukál.

Mímelt érzelmek, mesterkélt viselkedés a pszichopata jellemzői közt

Az érzelmek kialakításáért és a döntéshozatali, viselkedésszabályozásban szerepet játszó agyi területek károsodása okozza, de a környezet és a szerettek szenvedik el, amit a pszichopaták érzelemképtelensége jelent. Azt, hogy az érzelmek hogyan működnek, évek alatt a látottak alapján, külső reakciók szintjén tanulják meg beazonosítani és produkálni.

Éppen ezért jól olvasnak az emberekben, a manipuláció nagymestereivé válnak. Tudják, mire vágyik a párjuk, mivel milyen reakciókat válthatnak ki, ezért is ennyire imponálóak a megismerkedés első fázisában. Ismerik a rituálékat, így tudják, hogy egy érintéssel, bókkal miket válthatnak ki a másikból, mindezeket feladatszerűen végzik.

Később azonban egyértelművé válik, hogy a viselkedésük mögött nem értékrendszer, hanem kizárólag önérdekek húzódnak, önmaguk számára hasznos reakciók kiváltására törekszenek, nem saját érzéseiket fejezik ki.

A felelősségérzet, szégyen és megbánás alapjaiban formálják a személyiségünket, a pszichopatákól ez hiányzik

A pszichopatákat egyetlen cél vezérli: az érzelmek híján bennük tátongó belső ürességet ingerekkel, másoktól kapott figyelemmel és áhítattal feltölteni. Ezért pedig bármire képesek, mivel nem rendelkeznek belső kontrollal: a pszichopata jellemzői közül ezt felelősség- és a szégyenérzet, valamint a megbánás teljes hiánya okozza.

Érzelmi azonosulás híján tetteik következményei ridegen hagyják őket, csak az számít, hogy végeredményben ők maguk kinyerjék a számukra fontos elismerést és figyelmet, érdekük megvalósuljon. Ezért minden eszközt bevetnek, a legkisebb gátlás nélkül hazudnak. Abban az esetben, ha környezetük szembesíti őket a tetteikkel, akkor a megtanult módszerekkel és eszközökkel kihátrálnak a beszélgetésből és elhárítják az érdemi felelősségvállalást. Számukra az jelent kihívást, ha az általuk megtanult reakciók helyett mással, újjal szembesülnek, amelynek lereagálására nincs bevett módszerük.

Mivel nem félnek a következményektől, a társadalmi retorziótól, ezért nem tanulnak a hibáikból. Viselkedésüket nem értékelik jónak vagy rossznak, így be sem látják, ha hibát követnek el, és nem is változtatnak a számukra logikus szokásaikon.

A pszichopata jellemzői a párkapcsolatokban

A belső gátlások és az érzelmek teljes hiánya miatt a viselkedése a saját érdekei mentén teljeséggel kiszámított, ismerkedési fázisban a potenciális pár számára már-már idillikus. Hízelgő, udvarias, megnyerő, kifejezetten vonzó, amiket mond, amiket tesz, pontosan azért, mert így megkapja az általa áhított rajongást és figyelmet. Tisztában van vele, hogy mindez csakis akkor valósulhat meg, ha elnyeri a társa szimpátiáját és bizalmát.

Sajnos tény, hogy az érzelmileg éretlen, hiszékeny partnerek, akik biztonságra és stabilitásra, kiszámíthatóságra vágynak leginkább, főnyereményként tekinthetnek a pszichopata személyiségére, viselkedésére. Ezek a naiv partnerek hinni akarnak abban, hogy őszinte, a viselkedéséhez társított odaadás valódi, a kötődésre tett kísérletei meggyőződésből fakadnak. Ezzel szemben a pszichopata csak saját ürességét tölti fel a másik rajongásából, saját egójának kedvez minden kiváltott reakcióval.

Rossz hír, de igaz: ha az ismerkedés legelejétől a másik viselkedése hibátlannak tűnik, minden szavával és tettével önmagának akar elismerést és hálát kicsikarni, akkor valójában az ő pszichopata jellemzői állhatnak a háttérben. Egy átlagos ember nem képes arra, hogy az első egy-két találkozást követően olyan odaadó legyen, mint amilyen odaadást a pszichopata mímel.

Oscar Wilde szavaival élve: „A világon minden a szexről szól, kivéve a szexet. A szex a hatalomról szól.

Ez egy párkapcsolatban a pszichopata jellemzői közül a legdominánsabb: a szex során megvalósuló teljes és totális kontrollérzet fedi el leghatékonyabban a belső ürességét, így nagyon fontos számára a fizikai együttlét. Csak a szex, a párja nem. Éppen ezért nem ismeri a hűséget – legalábbis a maga oldaláról –, aki biztosítja neki ezt az érzést, azt megszerzi magának, tekintet nélkül bárkire vagy bármire. Ez a rövid ideig tartó diadal a legfontosabb az életében, így a szexuális élete gyakorlatilag kontrollálhatatlan.

Ne feledd, a pszichopata jellemzői rengeteg emberen beazonosíthatók, de azok mögött nem feltétlenül valódi pszichopátia áll. Nem tudhatod, milyen ingerek, élettapasztalatok váltották ki az első ránézésre pszichopatának tűnő személynél az adott helyzetben mutatott viselkedését. Ne hamarkodd el az ítéletet, ha ilyesmit tapasztalsz, fordulj szakemberhez, kérj segítséget!

Pszichocsapda I-II.

Könyvemben egy pszichopatával való kapcsolat fázisairól mesélek, és arról, hogyan tettem pontot egy véget nem érő körforgásra. Könyvem megjelenése óta már rengeteg nőnek segítettem coach-ként, hogy az elengedés útjára lépjenek.

Ha úgy érzed, neked is segítségre van szükséged, olvasd el könyvemet, amiből erőt meríthetsz a küzdelemhez, vagy keress engem bizalommal konzultáció miatt!